Att näringslivet blir tuffare och tuffare är många överens om. Företag vidtar fler och fler åtgärder för att öka produktivitet och avkastning, men det finns ett område som man...
Det är mycket viktigare att vara bra än att säga att man är bra. Det är både självklart och naturligt. Eller? Företag och organisationer agerar ofta som om detta...