Det är ett mönster av upprepning som inte kan undvikas ens när du tycker att du uttömt alla detaljer. Du har specifikationen på arbete som ska utföras. Denna är skriven av...
Många av Sveriges största innovationer har tillkommit genom det som ibland går under benämningen ”skunk work”, eller skunkjobb på svenska. Skunkjobb innebär att anställda inom en organisation driver projekt som...
Att näringslivet blir tuffare och tuffare är många överens om. Företag vidtar fler och fler åtgärder för att öka produktivitet och avkastning, men det finns ett område som man...