SäljArkiv

Den som gillar att följa med i debatten har outsinliga källor att ösa ur idag. Alla möjliga områden diskuteras, debatteras, förkastas eller upphöjs. Dock sällan säljandets betydelse för all...
Varje gång jag träffar en professor i ekonomi, brukar jag fråga om det just nu pågår någon forskning kring säljandets betydelse i näringslivet. Svaret är alltid nej. ”Professor Guru”...