MötenArkiv

”Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så.” Ovanstående citat av Hjalmar Gullberg accentuerar den enkelhet som borde prägla alla våra...